Uniek programma in 4 dagen

Innovatieve, niet-problematische aanpak van vragen over je persoonlijke effectiviteit en ervaringsgerichte
benadering die leidt tot doorbreken van je
gewoontepatronen.

De reis naar binnen training is te beschouwen als een innerlijke ontdekkingsreis. Deze unieke ontdekkingsreis voert de 4 belangrijkste kenmerken van je zijn: het denken,
voelen, handelen en inspiratie.
Uniek is ook dat we niet naar je kijken als iemand met een probleem of erger nog; als iemand die een probleem is! Ook als je dit zelf anders ervaart, zul je ontdekken dat er altijd ruimte is. Dit maakt het mogelijk om vanuit een ruimer perspectief naar jezelf en je leven te kijken.
En dit leidt er toe dat je je op een andere manier gaat verhouden met “het probleem”.
Je krijgt tijdens deze training zicht op je gewoontepartronen die ertoe hebben geleid dat je geworden bent wie je bent geworden en dat je deze problemen ervaart. Je ervaart het verschil tussen handelen vanuit gewoonte of vanuit je vrije bewustzijn, dat niet is gekleurd door je verleden. Daardoor ga je anders invulling geven aan je werk en aan je leven.

Onvergetelijke ervaring

Uitdagend en intensief met respect voor je grenzen. Je komt weer aan het roer van jouw leven te staan.


Voor de meesten van ons is het spannend om echt naar onszelf te kijken en ons kwetsbaar te tonen. Het is in zekere zin al onvergetelijk dat je het besluit hebt genomen om deel te nemen aan deze training. Het programma haalt je uit je dagelijkse patroon door de verschillende werkvormen en structuren (deelronde, visualisatie, meditatie, lichaamswerk). Dit maakt het mogelijk om in snel tempo veel inzichten in jezelf op te doen en je ontdekt hoe je effectiever wordt in het

bereiken van je doelen. Door zelf te ervaren, beklijven de inzichten beter. Je hele systeem wordt hierbij aangesproken. Door het programma herstel je het contact met je oorspronkelijke kwaliteiten. Onze ruime ervaring leert dat dit een weldadig effect op je heeft. Je wordt wilskrachtiger, openhartiger, blijer en levenslustiger. Kortom: jouw leven gaat weer over jou, jij staat weer aan het roer.

Blijvend effect op je leven

Je bent ‘wijzer’ geworden over jezelf en je hebt meer zicht op wie je bent en wat er werkelijk toe doet in jouw leven. Je hebt het verschil ervaren tussen handelen
vanuit gewoonte of vanuit je vrije bewustzijn, dat niet is gekleurd door je verleden. Daardoor ga je anders
invulling geven aan je werk en aan je leven.

Resultaten

  • Meer zelfkennis en inzicht in je persoonlijkheid
  • Meer acceptatie van je gedrag, denken en voelen
  • Meer daadkracht
  • Meer vitaliteit
  • Betere communicatie (met jezelf en anderen)

 

  • Meer motivatie
  • Meer betrokkenheid op anderen
  • Makkelijker in je leven staan
  • Meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven
  • Je gaat doen wat je eigenlijk wilt

Voor iedereen!

De reis naar binnen training is bedoeld voor iedereen die aan het roer van zijn of haar eigen leven wil staan. Voor iedereen die erkent dat zijn of haar persoonlijke effectiviteit voor verbetering vatbaar is en bereid is dit op een dieper niveau te onderzoeken.

Het maakt voor dit onderzoek niet uit wie je bent, wat je doet, wat je allemaal gedaan hebt. Het enige wat we aan je vragen is bereidheid om op reis te gaan in jezelf, ook al weet je niet wat je tegen gaat komen. Het is een individuele training in groepsverband.